Indiska

Skeppsbrogatan 12 (i Baronen köpcentrum)
www.indiska.se