Återhämtning kan skapa utveckling

I lördagens Barometern publicerade vi en debattartikel tillsammans med representanter för Kalmar kommun, Destination Kalmar och Fastighetsägarna. Att vi uttalar oss gemensamt om stadskärnan är inget konstigt, tvärtom så ingår det i vår gemensamma strategi att vi tillsammans ska arbeta för en positiv utveckling av stadskärnan.

Stadskärnan som är stadens naturliga mötesplats och en stor del av Kalmars identitet. Jag tror vi alla har en speciell relation till just vårt vackra och historiska Kvarnholmen, det kommer alltid att vara en viktig plats att värna om oavsett vilken roll vi har i staden. Nu är det extremt turbulenta tider och stadskärnan utsätts för en enorm prövning. Det ställer nya krav på en kommun, på en fastighetsägare, på den enskilda näringsidkaren och på alla oss som på olika sätt kan påverka stadskärnans utveckling, men framför allt ställer det nya krav på vårt samarbete för ensam är ingen stark i detta. Om detta och mycket annat handlar artikeln om och om du missade den i lördags, så kommer den här igen.

Återhämtning kan skapa utveckling

Klarspråk om situationens allvar är en bra början om man med framgång ska kunna hantera stora utmaningar. 

Effekterna av coronapandemin är dramatiska och förändrar vårt samhälle. Näringslivet drabbas hårt av sjunkande omsättning. Jämfört med samma tid förra året har Kalmars stadskärna tappat ca 45% procent av sina besökare. 

Ett antal akuta insatser har genomförts för att mildra effekterna. Gymnasieelever hämtar sin elevlunch från restauranger, Kalmar kommun och flera privata arbetsgivare delar ut presentkort till sina anställda, fastighetsägare ger hyresrabatter och andra lättnader för sina hyresgäster och företagen jobbar med kostnadsbesparingar och kreativa lösningar. 

Svårigheterna började emellertid inte för några månader sedan. Under flera år har delar av det svenska näringslivet genomgått en strukturomvandling som påverkar våra stadskärnor. Det är en utveckling som påskyndas av den akuta krisen. En strukturomvandling är dock ingen omständighet som med nödvändighet behöver leda till uppgivenhet och handlingsförlamning. Kalmars stadskärna har goda förutsättningar att snabbt hitta nya vägar vidare. Stadskärnan kommer att fortsätta vara vår främsta mötesplats med sina många unika värden och lokaler som nu lämnas kommer att fyllas av annan verksamhet.

Dessutom finns det – mitt i allt det akut dystra – skäl att påminna om att viktiga investeringar görs. Förtätning av bostäder, ett samlat kulturcentrum, ökad kapacitet för hotellnäringen, ett nytt uteserveringsprogram utarbetas och inte minst universitetet som kommer att bidra med en fördubbling av antalet inpendlande till centrala Kalmar. 

Tillsammans ska vi nu se till att återhämtningen efter Corona görs på ett sätt som skapar utveckling. Läget är allvarligt, men det kommer en tid efter den akuta krisen och då ska vi vara redo att ta nästa steg. I tider när Folkhälsomyndigheten avråder från fysiska handslag kommer här vårt handslag. Några av de idéer som det behöver arbetas vidare med är dessa:

  1. Vi vet att verksamheter med samma öppettider och målgrupp stärker varandra. Här behöver vi se över hur våra gator är uppbyggda, vilka branscher som nu kan förstärka stadskärnans utbud och vilka positiva effekter vi kan skapa genom förflyttningar inom stadskärnan. Stråkutvecklingen blir en viktig del av vårt gemensamma arbete.
  2. Tillgänglighet och attraktivitet går hand i hand och trycket på tillgänglighet till stadskärnan ökar. Nu planläggs för ett nytt parkeringshus i stadskärnan men nya lösningar och nya tankesätt är också en förutsättning för utveckling i en stad som växer. När tiden är mogen ska det nya parkeringssystemet på och omkring Kvarnholmen utvärderas. 
  3. Hur gestaltar vi och lyfter de unika värden som Kvarnholmen besitter? Hur förstärker vi den atmosfär som gör att människor trivs, mår bra, känner sig trygga och spenderar tid i stadskärnan? Frågor som rör attraktiviteten året om kommer vara centrala.

Det här är ett arbete som måste bedrivas av många tillsammans och i samarbete. Stadskärnan är en stor del av Kalmars identitet och utvecklingen påverkar hela vår region. Många människors ansträngningar och initiativ skapar förutsättningar för att nå vår vision om en livfull och attraktiv stadskärna året om för både besökare, invånare, studenter och näringsliv.

Vi har nu en tid av prövning och oförutsägbarhet framför oss innan vi landar på andra sidan pandemin och dess effekter. Den allvarliga situationen ger oss möjlighet att samlas och arbeta mot ett gemensamt mål. Tillsammans ska vi stärka vår mötesplats, hjärtat i Kalmar, vårt gemensamma Kvarnholmen.


Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun.

Lisa Söderholm, Centrumutvecklare Kalmar City 

Åke Andersson, VD Destination Kalmar

Karl Holst, Näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna 

Peter Akinder, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Kalmar kommun

Lasse Johansson, Styrelseordförande i Destination Kalmar

Tack för att du läser, vi ses på stan!

//Lisa Söderholm, Centrumutvecklare Kalmar City

Bli medlem hos oss i Kalmar City

Tack vare våra medlemmar kan vi tillsammans med näringslivet, fastighetsägarna, Kalmar Kommun , Kalmarborna, föreningslivet mfl. utveckla vår vackra och historiska stadskärna. Hör av dig så berättar vi mer om hur du kan vara med och påverka!

intresseanmälan