Om Kalmar City

I början av 1600-talet bestämde kung och herrefolk att stormaktsriket Sveriges viktigaste utpost, Kalmar, skulle flyttas som stad och en ny befästning byggdes. Fästningen skulle bli ointaglig för Dansken och alla andra fiender från söder. Staden flyttades och Kvarnholmen byggdes.

Denna plats är det som vi idag benämner som Kalmar City.

Regionens mötesplats

Kalmar City är en historisk plats med många unika värden. Det finns 282 verksamheter inom handel, café/restaurang, skönhet/hälsa, turism, nöje och kultur. Besökarna lyfter ofta närheten till allt och den intressanta mixen av världskända varumärken och de lokala unika butikerna som det bästa med shoppingen här samt traditionen av genuint och äkta hantverk. Här finns gott om mötesplatser med många caféer och restauranger, de kulturhistoriska inslagen är många och Kalmar City är stadens självklara evenemangsarena med över 100 evenemang om året.

Allt detta gör Kalmar City till regionens största handels och mötesplats.

Vårt gemensamma vardagsrum

Kalmar City är också en stor arbetsplats för ca 5500 människor och det bor nästan 2000 människor här. Just nu byggs och planeras det för ytterligare 400 bostäder och det nya universitetet som vuxit fram i den södra delen av Kalmar City gör att antalet människor som spenderar sina vardagar här har fördubblats. Allt detta gör Kalmar City till en intressant och levande stadskärna året om. Kalmarborna är stolta över sin unika stadskärna och gillar att spendera tid här, det är vår naturliga mötesplats och vårt gemensamma vardagsrum.