Trafik & driftstörningar

Ursäkta röran - utveckling pågår!

Kalmar växer och befinner sig i en stor utvecklingsfas vilket märks inte minst på alla stora satsningar som görs i stadskärnan. Det nya universitet invigdes nyligen, ett samlat kulturkvarter håller på att formas, minst ett nytt hotell planeras att byggas och just nu växer ca 400 nya bostäder fram mitt i stadskärnan. En av gågatorna får nytt utseende och det finns planer på mycket mer.

Kalmar City är alltid öppet och stängs aldrig av, men det händer att trafiken på enskilda gator påverkas tillfälligt. På www.kalmar.se kan du se vilka driftstörningar som finns i Kalmar just nu.