En stad i utveckling och brev till regeringen.

Positiva nyheter i dagarna – Petter A. Stordalen storsatsar i Kalmar tillsammans med LW Fastigheter, ett nytt hotell ska byggas. Jag gillade presskonferensen, Petter är extremt energisk och positiv och han påminde oss om stoltheten vi har över vår stad. Han pratade om Kalmarunionen, vår historia och hur mycket som har hänt här sedan hans senaste besök.

Ibland behöver vi påminna oss om allt det positiva som faktiskt sker, kanske speciellt efter ett år med pandemi då det är lätt att hamna i en känsla av att allt står still. För att göra det behöver vi ta några steg bakåt och se det större perspektivet. Jag brukar ibland blunda och tänka tillbaka på den tid då Kvarnholmens restauranger hade stängt under hela industrisemestern och alla drog till Öland, Kalmar var dött på sommaren….när jag öppnar ögonen igen står jag mitt i folkvimlet på Larmtorget en torsdagskväll i juli och det känns som att hela Kalmar är där och klappar i takt med musiken. Uteserveringarna är större än någonsin och Kalmar är allt annat än dött.

Kalmar har kommit långt och staden har satt sig på kartan i många sammanhang och det är såklart en mix av stora satsningar från både kommunen, fastighetsägare, näringslivet, kulturen, föreningslivet med flera som ligger bakom och det arbetet måste fortsätta. En stads utveckling får aldrig stanna upp, vi måste fortsätta att tänka nytt och vara kreativa tillsammans för annars riskerar vi att hamna där igen…att alla lämnar Kalmar och åker någon annanstans. Utveckla eller avveckla brukar man ju säga och Kalmar är definitivt en stad i utveckling!

I torsdags träffade jag Marianne, en fantastisk engagerad Kalmarbo med ännu fler goda idéer på hur vi kan levandegöra staden. Vi sågs över en coronasäker lunch på Postgatan (fantastisk god kyckling by the way) Och hon är inte ensam, vi får löpande in många förslag och tankar från Kalmarbor som vill se staden utvecklas och vi har kommit fram till att vi ska tratta ner det engagemanget och göra något konkret av det. Kalmar Citys klassiska arbetsmodell ”tratten” går att applicera även på Kalmarborna och då Mariannes tankar går helt hand i hand med vår vision för stadskärnan så kändes det naturligt att börja med hennes.

Men tillbaka till nuläget. Jag nämnde att vi var på Postgatan, jag och Marianne. En restaurang likt många andra som fortsätter att kämpa i krisen. Ett år har nu gått och situationen är i det närmaste ohållbar för många företag och branscher representerade i stadskärnan. Ska Kalmar fortsätta på sin positiva resa måste vi också hjälpa dessa företag som vi annars riskerar att förlora. För vad vore Kalmar utan sina mysiga restauranger, charmiga kaféer, sina unika butiker längs med kullerstensgatorna på Kvarnholmen och sitt breda kulturutbud? Det är många företag som tillsammans står för en stor del vår stads attraktivitet.

Situationen ser likadan ut över hela landet, våra städer riskerar att förlora sina i grunden livskraftiga företag. Jag har stor respekt för att vi måste göra vad vi kan för bromsa smittspridningen, det är bristen på stöd som når fram jag reagerar på. Så därför skrev jag och 28 av mina branschkollegor i dagarna ett brev till regeringen som tyvärr inte verkar förstå det akuta i situationen. 

Vårt upprop har ekat genom landet under den senaste veckan. Både lokal, regional och nationell media har hört oss och publicerat intervjuer och debattartiklar. Företrädare för näringslivet hör av sig och tackar för initiativet. Nu hoppas vi att också regeringen hör oss.

Du kan läsa brevet i sin helhet här nedan.

Tack för att du läser!

Lisa Söderholm, Centrumutvecklare Kalmar City

När ska regeringen inse det orimliga i sitt agerande? 

Vi har snart levt med pandemin och dess konsekvenser i ett helt år. Ett år av lidande för både privatpersoner och för företag, i vissa fall med tragiska följder där anhöriga gått bort och livsverk försvunnit. Regeringen har informerat om rekommendationer, ibland vaga och ofta öppna för tolkning, och infört hastiga restriktioner. De allra flesta har försökt följa dessa för att hjälpa till att få ner smittspridningen och skydda vår befolkning. För företagen har många restriktioner har haft svåra konsekvenser. Visst har det varit relativt lätt för den typ av företag som kunnat bidra genom att ordna för anställda att kunna arbeta hemifrån och fortsätta sitt värv på distans, men för väldigt många företagare som lever på att dra besökare till sig så har det varit förödande. 

Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna deras medlemmar möter när de försöker parera regeringens snabba beslut om restriktioner eller förlängningar med planering av personal och inköp av varor. För restaurangerna är detta extra känsligt på grund av matvarornas hållbarhet och det faktum att det är en personalintensiv bransch. Även andra aktörer som handel, hotell och olika former av kultur och mötesarrangörer är drabbade. 

Vi har en konkret fråga till statsminister Stefan Löfven: De utlovade stöden dröjer och redan ansträngda företagsekonomier övergår i omedelbar kris. Att läsa ett uttalande från statsministern om att regeringen inte är främmande för ytterligare stöd ”om man skulle upptäcka ett behov” tyder på en osedvanligt dålig förståelse för verkligheten. Hör du oss inte? 

Och frågan går direkt till finansminister Magdalena Andersson: Vad ser du framför dig för verklighet? Är det att det är bättre att skjuta kostnader för staten på framtiden då de kommer att användas till bostadsbidrag, socialbidrag, a-kassa och liknande stöd när arbetslösheten stiger till skyhöga nivåer istället för att stötta företag som i grunden är sunda nu direkt? 

Det är i så fall falsk matematik. Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas när många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas i och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter kommer de ekonomiska bidragen till fortsatt platsutveckling att minska, investeringar uteblir och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed kommer vi inte kunna vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen.

Vi uppmanar regeringen att inte vänta längre. Se till att få ut stöden. Granskningar kan göras i efterhand för att säkerställa att rätt företag får ta del av bidragen. Nu är inte tiden att sitta på kontoret och göra utredningar. Inse det orimliga att införa restriktioner utan att följa upp med stöd. Vi är flera som påtalat detta under en längre tid. Vi vill därför kalla till möte med Löfven och Andersson för att snarast få svar på våra frågor. Vi är alla beredda att koppla upp oss på kort varsel och ge vår bild av hur våra städer mår efter ett år med coronapandemins konsekvenser.

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen GöteborgCaroline Wallin, Cityledare Borås CityLasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum FalunGabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan StockholmMarcus Pallvid, Verksamhetsledare City TrollhättanStina Storm, VD City ÖrebroCalle Hedman, Centrumutvecklare Destination ÖstersundCecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs StadskärneföreningDaniel Swärd, Cityledare Gävle CitysamverkanCaroline Bengtsson, Cityledare Halmstad CityKlas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i SölvesborgMinna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Handelsplats HöganäsHanna Candell, VD Helsingborg CityJohan Jönsson, Centrumledare HessleCity HässleholmLena Dalerup, VD Innerstaden GöteborgLisa Söderholm, Centrumutvecklare Kalmar City SamverkanCaroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors HandelTin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad CityDavid Nilsson, VD Linköping CitysamverkanPia Sandin, VD Malmö CitysamverkanStina Storm, BID manager NorrköpingJonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall ABAljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje CityLisa Thörn, VD Uppsala CityMaria Fors, VD Västerås CitysamverkanNils-Petter Nilsson, VD Växjö CitysamverkanVeronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrumAndreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB

Bli medlem hos oss i Kalmar City

Tack vare våra medlemmar kan vi tillsammans med näringslivet, fastighetsägarna, Kalmar Kommun , Kalmarborna, föreningslivet mfl. utveckla vår vackra och historiska stadskärna. Hör av dig så berättar vi mer om hur du kan vara med och påverka!

intresseanmälan