8 av 10 näringsidkare är tydliga: statens coronastöd fungerar inte

Pressmeddelande 2021-05-25

8 av 10 näringsidkare är tydliga: statens coronastöd fungerar inte

33 cityorganisationer har under pandemin sett hur stadskärnorna har påverkats och hur småföretagare slitit för att deras livsverk inte ska försvinna. Restauranger har drabbats hårt av de restriktioner som införts, ofta med kort varsel, men även stadskärnans övriga verksamheter har påverkats stort. Samtidigt har regeringen gått ut med omfattande stödpaket. Nu presenterar cityorganisationerna en undersökning som visar att stöden inte har nått fram.

Stadskärnorna har träffat Näringsdepartementet vid ett par tillfällen och under mötena har departementet hänvisat till undersökningar som visar att stöden fungerar och att de når fram. Eftersom den undersökningen inte har presenterats i sin helhet har cityorganisationerna låtit genomföra en egen undersökning bland sina medlemsföretag; butiker, besöksnäring, restauranger samt service- och tjänsteföretag. Resultatet är slående. 
8 av 10 upplever att stöden fungerar dåligt och en majoritet upplever handläggningstiden som ett stort problem. Ett exempel på ett stöd som fungerat dåligt är hyresstödet, där regeringen lagt över ansvaret på enskilda fastighetsägare att agera bank. Trots den breda kritiken har stödet i sin nuvarande form förlängts. 

Cityorganisationerna har en unik roll genom sin breda, samlade bild av stadskärnan. 

  • Vi har en tät dialog med fastighetsägare och verksamheter i deras dagliga gärning. De är frustrerade, men trots detta gör de vad de kan för att hålla sina verksamheter igång. Samtidigt kämpar de för att minska smittspridningen. Våra verksamheter är hjältar som gör allt för att underlätta för kunder och besökare samt säkerställer trygg handel, besöksnäring och allas vår närvaro på stan. De tar ansvar både för sig själva och andra. Nu måste staten ta sitt ansvar och vara långsiktiga med sitt stöd. Nu är det regeringens tur att hålla i och hålla ut så att företagen klarar en omstart när pandemin klingar av, säger Lisa Söderholm, Centrumutvecklare Kalmar City.

Alla goda krafter behövs i detta, det går att göra tillsammans, men då behöver regeringen ha örat mot marken och lyssna på vad näringslivet i stadskärnan säger, och viktigast av allt, agera på det! Om det ska finnas något att återstarta efter pandemin måste stöden vara ändamålsenliga och utbetalningarna måste fungera. 

  • Underlätta för verksamheterna att söka stöden.
  • Betala ut stöden utan dröjsmål (efterkontroll istället för förkontroll).
  • Långsiktighet – stöden måste fortsätta även efter att restriktionerna släppts.

Stadskärnorna träffar stadssekreteraren från näringsdepartementet under eftermiddagen den 25 maj. Det som ska diskuteras då är stödpaketen men framförallt ett fortsatt samarbete för framtidens stadskärnor.

Cityorganisationerna representeras av:

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg Karin Strindgård, Handelsutvecklare Karlshamns Centrumförening
Caroline Wallin, Cityledare Borås City Johanna Mazetti, Projektledare Karlskrona City
Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel 
Anette Forsberg, Centrumutvecklare Cesam ÖrnsköldsvikTin Josefsdotter, Verksamhetsledare Kristianstad City 
Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan 
Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan Isabel Gölles, Cityutvecklare Lund City
Stina Storm, VD City Örebro Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan 
Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund Stina Storm, BID manager Norrköping 
Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB 
Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan Aljoša Lagumdžija, Centrumchef Södertälje City 
Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City Lisa Thörn, VD Uppsala City 
Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg Elin Jonsson, Visit Umeå
Minna Thörnqvist, Handelsplatsutvecklare Handelsplats Höganäs Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan 
Hanna Candell, VD Helsingborg CityNils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan 
Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm Veronika Green, Verksamhetsutvecklare Ystad i centrum 
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB
Lisa Söderholm, Centrumutvecklare, Kalmar City Samverkan  

Ta del av undersökningen här nedan:

Bli medlem hos oss i Kalmar City

Tack vare våra medlemmar kan vi tillsammans med näringslivet, fastighetsägarna, Kalmar Kommun , Kalmarborna, föreningslivet mfl. utveckla vår vackra och historiska stadskärna. Hör av dig så berättar vi mer om hur du kan vara med och påverka!

intresseanmälan