Två år av restriktioner är över!

Kalmar City för nästan exakt två år sedan. Samverkansarbete mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommunen, vi hade precis haft en stor work shop i Kalmarsalen med